Re­struk­tu­ry­za­cja czy upa­dłość?

Przedsiębiorcy, którym na drodze stają problemy finansowe, mają do wyboru dwie drogi: restrukturyzację, bądź ogłoszenie upadłości. To właśnie podjęcie jednej z tych decyzji ma wpływ na dalsze losy firmy. Wybór jednej z tych dwóch odmiennych decyzji zależy tak naprawdę od sytuacji finansowej i prawnej danego przedsiębiorstwa. Czym różnią się od siebie re­struk­tu­ry­za­cja a upa­dłość?

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Restrukturyzacja stanowi odpowiedź przedsiębiorstw na trudności finansowe, mające na celu poprawę kondycji firmy. Jest to tak naprawdę ratunek dla przedsiębiorstw, którym grozi upadłość lub całkowite zakończenie działalności. W ramach tego układu przedsiębiorcy mają możliwość wyboru jednego z rodzaju podstępowań, a należą do nich: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Każde z tych postępowań daje przedsiębiorstwu szansę na odbudowę działalności i poprawę kondycji własnego biznesu.

Co to jest upadłość?

Upadłość to tak naprawdę ostateczna droga dla przedsiębiorcy, który utracił zdolność do wypłacalności. Od momentu powstania niewypłacalności przedsiębiorca ma 30 dni na złożenie wniosku z ogłoszeniem upadłości. W zależności od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy możliwe jest jednego z dwóch rodzajów upadłości: likwidacyjnej i układowej. W fazie upadłości to syndyk, a nie nadzorca sądowy czy zarządca, sprawuje pieczę nad procesem. W tym czasie wykonuje on kluczowe zadania związane z likwidacją majątku oraz nadzorem nad zobowiązaniami finansowymi.

Różnice pomiędzy restrukturyzacją a upadłością

Restrukturyzacja a upadłość to tak naprawdę dwa różne podejścia, które przedsiębiorcy mają do wyboru w związku z trudnościami finansowymi. Odróżnia je od siebie przede wszystkim cel: restrukturyzacja dąży do podniesienia przedsiębiorstwa z kryzysu i spłaty zobowiązań, natomiast upadłość prowadzi do całkowitej likwidacji firmy i uregulowania długów. Kolejną znaczącą różnicą pomiędzy tymi dwoma podejściami jest ich zakończenie. W przypadku restrukturyzacji firma kontynuuje swoją działalność (niekiedy nawet z większą efektywnością), natomiast w przypadku upadłości, skutki są jednoznaczne. Niekiedy sąd może również orzec zakaz prowadzenia działalności przez kolejne 10 lat. W restrukturyzacji nie ma konieczności, aby formalnie zgłaszać wierzytelności, podczas gdy w przypadku upadłości zgłoszenie wierzytelności jest konieczne. To trzy kluczowe różnice pomiędzy restrukturyzacją a upadłością.

Re­struk­tu­ry­za­cja czy upadłość — jak dokonać wyboru?

Re­struk­tu­ry­za­cja czy upadłość to trudna decyzja, która jest zależna od wielu czynników. Istotnym punktem wyjścia jest analiza stopnia problemów finansowych, struktury zadłużenia oraz perspektyw funkcjonowania w przyszłości. W przypadku problemów finansowych należy stale monitorować swoją sytuację, aby świadomie i w odpowiednim czasie podjąć właściwą decyzję. Dzięki dobrej znajomości bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa możliwe jest podjęcie jak najbardziej adekwatne rozwiązanie. Warto wiedzieć, że obecne przepisy prawne umożliwiają jednoczesne składanie wniosków o restrukturyzację i upadłość — w tym przypadku na początku sąd przyznaje pozytywne rozpatrzeniu wniosku o restrukturyzację, natomiast w ostateczności przystępuje do rozpatrzenia wniosku o upadłość, gdy układ z wierzycielami nie jest możliwy do zrealizowania. Ekspercka ocena sytuacji finansowej i prawnej jest tak naprawdę kluczowym elementem, pozwalającym na właściwe poprowadzenie procesu restrukturyzacyjnego lub upadłościowego z jak największym zminimalizowaniem negatywnych konsekwencji. W przypadku chęci uniknięcia ogłoszenia upadłości rozważ restrukturyzację firmy, która pozwoli Ci na kontynuowanie swojej działalności.