fbpx

Kredyt Inwestycyjny

Masz w głowie plan na rozwój swojej firmy ...

Kredyt inwestycyjny w Confiance zrealizuje każdy pomysł!

Kredyt Inwestycyjny

Co to jest kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny to kredyt bankowy, którego przeznaczeniem jest umożliwienie prowadzenia działalności rozwojowej przedsiębiorstwa poprzez sfinansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych. Jest to określona kwota, którą można otrzymać od banku pod warunkiem wskazania konkretnego przeznaczenia takiego kredytu. Może on zostać wykorzystany na sfinansowanie przede wszystkim takich inwestycji, których celem jest powiększenie, modernizacja lub odtworzenie majątku trwałego. Dopuszczają się możliwość skorzystania z niego również w celu nabycia dóbr niematerialnych i prawnych. Kredyt inwestycyjny może posłużyć bowiem również do zakupu udziałów w przedsiębiorstwach lub wejścia w posiadanie długoterminowych papierów wartościowych.

Dla kogo?

Jest to kredyt firmowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą niezależnie od formy prawnej działalności i rozliczenia z urzędem skarbowym.

Zalety
  • Wysokie kwoty – Daje to przedsiębiorcy nieograniczone możliwości. Ubiegając się o taki kredyt, przedsiębiorca może wyprzedzić konkurencję, ponieważ ma na to pieniądze i może je zainwestować w dany projekt.
  • Długi okres kredytowania – Zobowiązanie można rozłożyć na długi okres dzięki czemu można dopasować wysokość raty. Przy dużych kwotach kredytu jest to bardzo istotne i nie zaburzy płynności finansowej firmy.
Co zyskuje?

Środki pozyskane w ramach kredytu inwestycyjnego można wykorzystać do rozwinięcia działalności gospodarczej i co za tym idzie – znacznego pomnożenie zysków własnego przedsiębiorstwa. Kwota takiego kredytu może zostać przekazana kredytobiorcy od razu w całości, często stanowi on jedyne dostępne rozwiązanie, dzięki któremu w nagłych przypadkach, jako przedsiębiorca zainteresowany stałym rozwojem swojej firmy, możemy poczynić takie inwestycje, na które w normalnych okolicznościach nie mógłby sobie pozwolić ze względu na brak dysponowania odpowiednim kapitałem.

Kredyty na inny cel

W naszej ofercie znajduję się każdy rodzaj kredytu, pytanie który będzie najbardziej odpowiedni? Po darmowej konsultacji dobieramy odpowiednie finansowanie.

kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy to rodzaj kredytu udzielanego podmiotom gospodarczym na finansowanie bieżących wydatków przedsiębiorstwa

kredyt konsolidacyjny

kredyt celowy przeznaczony na spłatę dotychczasowych zobowiązań w celu obniżenia comiesięcznych wydatków.

kredyt firmowy

Kredyt dla firm jest niczym innym niż zobowiązaniem zaciągniętym przez przedsiębiorcę na rzecz prowadzonej przezeń działalności gospodarczej.

kredyt hipoteczny

Kredyt dla firm jest niczym innym niż zobowiązaniem zaciągniętym przez przedsiębiorcę na rzecz prowadzonej przezeń działalności gospodarczej.

0 lat

Lat doświadczenia

0

Klientów w obsłudze

0 szt.

Rozpatrzonych wniosków

0

Wolumenu transakcji