Restrukturyzacja zatrudnienia – na czym polega?

Zatrudnieni w przedsiębiorstwie pracownicy to największy koszt firm. W związku z tym, kiedy przychodzi moment kryzysu finansowego, wówczas pracodawca może zdecydować się na obcięcie etatów. Czy jednak restrukturyzacja zatrudnienia ma sens? Czy to zawsze wiąże się ze zwolnieniami w firmie? Sprawdź w naszym artykule!

Restrukturyzacja zatrudnienia - definicja

Prawnicy zajmujący się prawem restrukturyzacyjnym często mówią, że w polskim prawie można wyróżnić dwa rodzaje restrukturyzacji. Pierwsza z nich rozumiana w sensie ścisłym – to cztery typy postępowań, które określone są w Prawie restrukturyzacyjnym. Drugi rodzaj rozumiany szeroko to każdy rodzaj działania przedsiębiorstwa, którego celem jest poprawa funkcjonowania.

Zmiany w zatrudnieniu w przedsiębiorstwie mogą być wdrożone w ramach procedur restrukturyzacyjnych, jak również innych instrumentów prawnych. Nie ma jednak znaczenia droga, którą wybierzesz – zawsze będzie to zadanie skomplikowane. Dlaczego? Gdyż najpierw musisz znaleźć odpowiednią koncepcję, a następnie wdrożyć ją zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Restrukturyzacja zatrudnienia to proces zmian w organizacji pracy, który może mieć różne przyczyny i skutki. Jest to strategia biznesowa, która ma na celu optymalizację struktury osobowej firmy w celu zwiększenia efektywności, konkurencyjności i adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.

Na czym polega restrukturyzacja zatrudnienia?

Niestety pierwsza myśl, kiedy pracownik słyszy o restrukturyzacji zatrudnienia, to w jego głowie pojawia się wizja zwolnień. Jednak uspokajamy – nie zawsze tak jest. Każda firma może przez to rozumieć inne działanie. Rzeczywista restrukturyzacja zatrudnienia może polegać na:

  • redukcji etatów
  • zmianie formy zatrudnienia czy
  • wykorzystaniu zasobów zewnętrznych
  • zatrudnieniu nowych pracowników
  • restrukturyzację w ramach „formalnego” postępowania restrukturyzacyjnego

 

Podczas procesu restrukturyzacji zatrudnienia niezbędne jest odpowiednie zarządzanie zmianą. Firmy muszą skrupulatnie planować i komunikować zmiany, aby zminimalizować niepewność i opór ze strony pracowników.

Jak wygląda sytuacja pracowników w kontekście postępowania restrukturyzacyjnego?

Jedną z przyczyn wypowiedzenia umowy pracownika może być wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Pamiętaj jednak, że jest to możliwe wyłącznie w ramach procedur określonych w Prawie restrukturyzacyjnym. Największe skutki w kwestii pracowniczej ma postępowanie sanacyjne. Wówczas pracodawca ma możliwość:

  • skrócić okres wypowiedzenia,
  • rozwiązać umowę z pracownikiem, któremu pozostało mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego
  • rozwiązać umowę stosunku pracy w trakcie urlopu wychowawczego.

Restrukturyzacja zatrudnienia jako zmiany w strukturze personalnej firmy

A co jeśli restrukturyzacja zatrudnienia nie jest powiązana z postępowaniem określonym w Prawie restrukturyzacyjnym? Firma ma dowolność w tym zakresie. Zmiany w strukturze personalnej przedsiębiorstwa to normalna rzecz. Wszystko jednak musi odbywać się zgodnie z przepisami, a konkretnie Kodeksem Pracy.

Kodeks pracy stanowi podstawę regulacji dotyczących wypowiedzenia umów o pracę. Okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy oraz stażu pracy pracownika. Jest to istotne z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniego czasu na poszukiwanie nowego zatrudnienia i zminimalizowanie negatywnych skutków dla pracownika.

W przypadku restrukturyzacji obejmującej większą liczbę pracowników konieczne jest przestrzeganie przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych. Dotyczy to przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej dwadzieścia osób. Przed przystąpieniem do zwolnień pracodawca musi zawrzeć porozumienie z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją pracowników. Działa to na korzyść pracowników, zapewniając im reprezentację oraz chroniąc ich prawa w procesie restrukturyzacji.

Przygotuj się do restrukturyzacji zatrudnienia!

Restrukturyzacja zatrudnienia jest kompleksowym procesem, który może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie firmy oraz życie zawodowe pracowników. Pamiętaj, że wymaga on starannego planowania, skutecznego zarządzania zmianą oraz troski o dobro pracowników. W ten sposób możesz zminimalizować negatywne skutki.