Re­struk­tu­ry­za­cja fir­my jed­no­oso­bo­wej

Restrukturyzacja to proces, podczas którego dąży się do poprawy kondycji finansowej oraz efektywności swojej firmy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej proces ten zakłada wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu firmy prowadzonej przez przedsiębiorcę indywidualnego, w celu poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Jak przeprowadzić re­struk­tu­ry­za­cja fir­my jed­no­oso­bo­wej i kiedy jest to niezbędne?

Re­struk­tu­ry­za­cja fir­my jednoosobowej — kiedy jest konieczna?

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej staje się koniecznością w sytuacjach, gdy przedsiębiorca zarządzający jednoosobową działalnością gospodarczą, napotyka na trudności finansowe, zagrażające płynności i stabilności firmy. Restrukturyzacji może dokonać każdy przedsiębiorca, który jest zagrożone niewypłacalnością, bez względu na to, czy prowadzi jednoosobową firmę, czy też spółkę. Decyzja o restrukturyzacji, a zwłaszcza w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej to krok w stronę odbudowy przedsiębiorstwa i ochrony go przed upadłością. Aby podjąć decyzję o restrukturyzacji w odpowiednim czasie, warto monitorować finanse, w celu skutecznego przeciwdziałania potencjalnym problemom. 

 

Korzyści płynące z restrukturyzacji firmy jednoosobowej

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej niesie ze sobą szereg korzyści, które przyczyniają się do poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Jako główną zaletę wymienia się możliwość uniknięcia upadłości poprzez restrukturyzacje firmy jednoosobowej, z jasno określonym planem spłaty. To krok, który umożliwia przedsiębiorcy odbudowę swojej działalności. Kolejną korzyścią, na jaką można wskazać, jest obniżenie salda zadłużenia, poprzez redukcję kosztów odsetkowych.  Restrukturyzacja jednoosobowej firmy umożliwia rozłożenie spłaty zobowiązań nawet na okres do 15 lat, co sprzyja elastyczności finansowej przedsiębiorstwa. Jako ostatnie już zalety można wymienić stałość kosztów obsługi zadłużenia oraz umorzenie postępowań egzekucyjnych i komorniczych, które prowadzone były jeszcze przed wszczęciem procesu restrukturyzacji. A jak przeprowadzić restrukturyzację firmy jednoosobowej?

 

Jak przeprowadzić restrukturyzację firmy jednoosobowej?

Przeprowadzenie restrukturyzacji firmy jednoosobowej odbywa się na prośbę przedsiębiorcy we współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym. Doradca ocenia stan przedsiębiorstwa oraz poziom długów, a następnie na tej podstawie dobiera adekwatny rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego. Po spełnieniu warunków postępowanie jest rejestrowane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ), a przez kolejne cztery miesiące przedsiębiorca jest chroniony przed egzekucją, a także wypowiadaniem istotnych umów. Czas ten jest okresem na negocjacje z wierzycielami. W momencie, gdy układ pomiędzy obiema stronami zostanie zawarty, zatwierdzenie układu kierowane jest do sądu. 

Postępowanie o zatwierdzenie układu zostaje umorzone automatycznie, jeżeli dłużnik nie przedstawi w sądzie stosownego wniosku o zatwierdzenie układu restrukturyzacyjnego. Brak złożonego wniosku oznacza natomiast całkowite zakończenie procedury. Taki przypadek wiąże się z koniecznością podjęcia dalszych kroków, które mogą obejmować alternatywne postępowania restrukturyzacyjne lub — w skrajnych przypadkach — ogłoszenie upadłości.

 

Doradztwo restrukturyzacyjne dla fir­my jed­no­oso­bo­wej

Doradztwo restrukturyzacyjne dla firm jednoosobowych to oferta skierowana do podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Z uwagi na fakt, że zatwierdzenie układu jest możliwe tylko raz na dziesięć lat, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia, aby proces ten przebiegł skutecznie i zakończył się sukcesem. Doradca restrukturyzacyjny dla firm analizuje sytuację przedsiębiorstwa, a następnie przygotowuje plan restrukturyzacji, kolejno wspierając jednostkę w jego skutecznej realizacji. Pozwala to przedsiębiorstwu na pokonanie trudności finansowych i przywróceniu jego stabilności. To rozwiązanie, które pozwala uniknąć ostatecznego kroku, jakim jest ogłoszenie upadłości.