Postępowanie układowe – na czym polega?

Nierzadko zdarzają się takie sytuacje, że firma jest już zagrożona upadłością, ale jej sytuacja nie jest jeszcze całkowicie zła. Właśnie wtedy przedsiębiorca może zastanowić się nad wdrożeniem postępowania układowego. Jest to najlepsze rozwiązanie zwłaszcza w sytuacji, gdy dłużnik odpowiednio wcześnie zorientuje się, że jego biznes znalazł się w trudnym położeniu - wtedy postępowanie układowe zyskuje największą możliwość działania. Czym właściwie jest postępowanie układowe i jak przebiega? Zapraszamy do lektury naszego artykułu.

Co to jest postępowanie układowe?

Postępowanie układowe jest jedną z czterech procedur restrukturyzacyjnych, które można wdrożyć w sytuacji, kiedy firma doświadcza trudności finansowych, ale nie znajduje się jeszcze najgorszym położeniu. Do pozostałych należą:

 

  • postępowanie o zatwierdzenie układu;
  • postępowanie sanacyjne;
  • przyspieszone postępowanie układowe.

Postępowanie układowe daje dłużnikowi możliwość zawarcia układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. To, co różni postępowanie układowe od reszty procedur restrukturyzacyjnych to fakt, że jest ono przeznaczone dla tych dłużników, którzy posiadają znaczną grupę wierzytelności spornych – ich suma powinna przekraczać 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. 

 

Do najważniejszych zalet postępowania układowego należy fakt, że nie za­kła­da ono ode­bra­nia dłuż­ni­ko­wi za­rzą­du wła­sne­go, a zatem do przedsiębiorcy nadal będą należeć jego dotychczasowe kompetencje organizacyjne oraz majątkowe, choć aż do zakończenia postępowania jego decyzje pozostają pod kontrolą sądu oraz wierzycieli. 

Etapy procesu postępowania układowego

Wśród najważniejszych etapów postępowania układowego można wyróżnić:

 

  • Złożenie wniosku o otwarcie postępowania, a następnie rozpoznanie go i wydanie postanowienia przez sąd. Wniosek taki musi spełniać odpowiednie wymogi pisma urzędowego, a ponadto należy wykazać w nim, że dłużnik będzie w stanie zaspokoić koszty związane z prowadzeniem sprawy. Taki wniosek sąd może uwzględnić, może go jednak również oddalić lub zupełnie odrzucić – w takich przypadkach dalszy proces postępowania układowego nie będzie możliwy;
  • Rozpoczęcie postępowania układowego i złożenie sędziemu-komisarzowi odpowiednich dokumentów;
  • Zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem;
  • Jeśli sprawa rozstrzygnie się pomyślnie dla dłużnika, ostatnim etapem jest rozpoznanie układu przez sąd i zakończenie postępowania.

Sąd może odmówić zatwierdzenia układu w dwóch przypadkach – jeśli układ narusza prawo lub jeśli jego warunki zagrażają interesom wierzycieli, którzy głosowali przeciwko niemu.

Do wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego należy dołączyć również dwa dokumenty. Pierwszym z nich jest plan na restrukturyzację dostosowany do stanu firmy, struktury zadłużenia oraz rzeczywistych możliwości zaspokojenia swoich wierzycieli przez dłużnika. Drugi to spis wierzytelności, zawierający wszystkie wierzytelności osobiste, które przed otwarciem postępowania należały do dłużnika. Jego treść decyduje o tym jakie znaczenie będzie miał głos danego wierzyciela podczas głosowania nad układem.

 

Postępowanie układowe - możliwości i perspektywy dla Twojej firmy

Postępowanie układowe może być prawdziwą szansą na to, aby Twoja firma wyszła z trudnego i niebezpiecznego stanu zagrożenia niewypłacalnością. Sprawdź, czy sytuacja Twojego przedsiębiorstwa kwalifikuje się do podjęcia postępowania układowego. W naszej ofercie mamy usługę doradztwa restrukturyzacyjnego, dzięki któremu pomożemy Ci ustalić, czy postępowanie układowe będzie dla Twojej firmy najkorzystniejszym rozwiązaniem. Doradca restrukturyzacyjny przedstawi Ci również plan możliwej restrukturyzacji i pomoże wcielić go w życie. Nie czekaj, aż Twoja firma osiągnie stan głębokiej niewypłacalności! Już dziś skorzystaj z możliwości doradztwa restrukturyzacyjnego.