Jak otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu?

Jeśli Twoja firma popadła w długi, nie oznacza to od razu, że jako przedsiębiorca musisz ogłosić jej upadłość. Od zadłużenia do niewypłacalności jest jeszcze długa droga i jeśli tylko pozwala na to sytuacja, można zdecydować się na różne rozwiązania restrukturyzacyjne, które pomogą Ci wyjść z trudnego położenia. Jednym z takich procesów restrukturyzacyjnych jest postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU). Na czym ono polega i jak je otworzyć? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej.

Czym jest postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu to jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych możliwych do przeprowadzenia w przypadku firmy zmagającej się z dużym zadłużeniem. Do pozostałych należą: postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne oraz przyspieszone postępowanie układowe.

PZU różni się od reszty procesów restrukturyzacyjnych tym, że ma pozasądowy charakter, jest tym samym najmniej oficjalne ze wszystkich. Udział sądu jest w tym procesie minimalny i ogranicza się właściwie wyłącznie do zatwierdzenia bądź odrzucenia układu. Postępowanie o zatwierdzenie układu zakłada samodzielne zbieranie głosów wierzycieli przez dłużnika, które są oddawana na kartach przy pomocy nadzorcy układu. Niska formalność tego procesu przejawia się również w tym, że dłużnik zachowuje pełne prawo do swobodnego rozporządzania swoim majątkiem.

Proces postępowania o zatwierdzenie układu nie chroni jednak dłużnika przed możliwymi postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przeciwko niemu – w trakcie trwania procedury dłużnik nie może złożyć wniosku o ich uchylenie czy zawieszenie.

Postępowanie o zatwierdzenie układu można przeprowadzić jedynie w momencie, gdy suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Gdy jest wyższa, należy wybrać inną procedurę restrukturyzacyjną.

Jak otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu? Kolejne etapy postępowania

Postępowanie o zatwierdzenie układu początkowo nie wymaga udziału sądu, a zatem nie zostaje wydane orzeczenie o rozpoczęciu postępowania. Aby otworzyć postępowanie o zatwierdzenie układu, dłużnik wraz z doradcą restrukturyzacyjnym powinien przygotować propozycję warunków układu, która może zakładać na przykład rozłożenie długu na raty, jego redukcję czy odroczenie terminu spłaty. Dzień rozpoczęcia postępowania o zatwierdzenie układu nazywa się “dniem układowym” i jest to termin, który tym samym będzie wyznaczał początek okresu przeznaczonego na zbieranie głosów wierzycieli. Ustawa określa, że czas procedury zbierania głosów może wynosić maksymalnie 3 miesiące.

Głosowanie odbywa się zawsze w formie pisemnej. Układ zostaje przyjęty jeśli za jego przyjęciem wypowiedziała się wymagana większość wierzycieli. Wówczas pisemne oświadczenie woli musi zostać dostarczone do sądu w formie postanowienia, a sąd wydaje orzeczenie.

 

Kim jest nadzorca układu?

Warunkiem możliwości przeprowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu jest obecność nadzorcy układu. Może nim zostać wyłącznie osoba, która posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jego rolą jest sprawowanie nadzoru nad trwającym postępowaniem, ale również zabezpieczenie interesu dłużnika w przypadku nieprzyjęcia układu przez wierzycieli poprzez złożenie skróconego wniosku o postępowanie sanacyjne lub ogłoszenie upadłości. 

Postępowanie o zatwierdzenie układu szansą dla Twojej firmy

Rola doradcy restrukturyzacyjnego w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu jest naprawdę istotna. Doradca nie tylko pomaga w przygotowaniu propozycji warunków układu, dokonaniu spisu wierzycieli, sprawuje również nadzór nad tym, aby interesy dłużnika były chronione w przypadku nieprzyjęcia układu. Dlatego jeśli Twoja firma ma poważne kłopoty finansowe, zachęcamy do skorzystania z usług doradztwa restrukturyzacyjnego. Doradca zadba o to, aby cały proces o zatwierdzenie układu przebiegł szybko i skończył się dla Twojej firmy pomyślnie.