Pomoc publiczna w restrukturyzacji

W obliczu wyzwań gospodarczych, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa, pomoc publiczna w restrukturyzacji może stanowić nieocenione wsparcie. Ta opcja umożliwia firmom nie tylko przetrwanie trudnych czasów, ale także stawienie czoła przyszłym wyzwaniom, z jakimi mogą się mierzyć. Spróbujmy więc wyjaśnić, na czym polega pomoc publiczna w restrukturyzacji, kto może z niej skorzystać oraz jakie formy pomocy są dostępne dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Zapraszamy do lektury!

Czym jest pomoc publiczna w restrukturyzacji?

Firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji, po spełnieniu pewnych warunków, mogą ubiegać się o otrzymanie wsparcia, jakim jest pomoc publiczna w restrukturyzacji. Jest to szerokie spektrum wsparcia finansowego oferowanego przez państwo przedsiębiorstwom, które znajdują się w sytuacji kryzysowej. Ma ona na celu umożliwienie firmom przeprowadzenia niezbędnych zmian strukturalnych, które pozwolą im na powrót do stabilności finansowej i wzrostu. Pomoc ta może przybierać różne formy, od pożyczek na preferencyjnych warunkach i gwarancje, przez objęcie obligacji, po podwyższenie kapitału.

 

Co istotne, ustawa uwzględniająca pomoc publiczną w restrukturyzacji często odnosi się do prawa restrukturyzacyjnego. Nie oznacza to jednak, że dla uzyskania pomocy jest konieczne postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu postępowania sądowego lub postępowania o zatwierdzenie układu. W niektórych wypadkach wystarczające jest przeprowadzenie restrukturyzacji „operacyjnej”

Kto może być beneficjentem?

 

Pomoc publiczna w restrukturyzacji adresowana jest do szerokiego grona przedsiębiorców, od małych firm po duże korporacje, które napotykają trudności finansowe mogące prowadzić do niewypłacalności lub już są niewypłacalne. Wielkość firmy nie ma więc tutaj znaczenia. Ważne jest jednak, aby przedsiębiorstwo mogło wykazać, że znalazło się w trudnej sytuacji i że plan restrukturyzacji ma realne szanse na poprawę jego kondycji finansowej. Możliwość skorzystania z pomocy jest związana z zapobieganiem trudnościom społecznym lub przezwyciężaniem niedoskonałości rynku i może być udzielona raz na 10 lat. 

 
 

Formy pomocy publicznej w restrukturyzacji

Pomoc publiczna w restrukturyzacji może przyjąć kilka form, w zależności od potrzeb i specyfiki danego przedsiębiorstwa. Obejmuje ona:

 

  • Pomoc na ratowanie – są to korzystne pożyczki ze stałą stopą oprocentowania przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów operacyjnych. Pomoc ma umożliwić przedsiębiorstwu przetrwanie trudnego okresu i opracowanie planu restrukturyzacji lub opracowanie planu likwidacji przedsiębiorstwa. Pożyczka jest udzielana na maksymalny okres 6 miesięcy.
  • Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne – to również finansowanie mające na celu umożliwienie kontynuacji działalności w trakcie wdrażania zmian restrukturyzacyjnych. Pożyczka udzielana jest maksymalnie na 18 miesięcy.
  • Pomoc na restrukturyzację – najbardziej zaawansowana forma wsparcia, skierowana na realizację przyjętego planu restrukturyzacji, która może obejmować różnorodne działania, takie jak zmiany w strukturze kapitałowej, umorzenie lub restrukturyzacja zobowiązań, czy wsparcie w zmianach operacyjnych.

 

Pomoc publiczna udzielana jest w ramach przestrzegania szczegółowych regulacji, mających na celu zapewnienie, że wsparcie to nie zakłóci równowagi rynkowej ani nie będzie nieuczciwie faworyzować niektórych przedsiębiorstw kosztem innych. Dlatego też proces aplikacyjny wymaga od przedsiębiorstw dokładnego udokumentowania swojej sytuacji finansowej oraz przedstawienia wiarygodnego planu restrukturyzacji. Warto więc skorzystać z doradztwa restrukturyzacyjnego, dzięki któremu łatwiej będzie opracować skuteczne działania.

Warto zaznaczyć, że korzystanie z pomocy publicznej w restrukturyzacji to nie tylko sposób na uniknięcie upadłości, ale również szansa na przeprowadzenie transformacji, która może zapewnić przedsiębiorstwu trwały rozwój. Kluczowe jest tutaj odpowiednie przygotowanie i uzasadnienie wniosku o pomoc, które powinno odzwierciedlać realne potrzeby przedsiębiorstwa.