Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych i jak z niego korzystać?

Krajowy Rejestr Zadłużonych to jeden z najnowszych projektów pozwalających na kontrolę stanu zadłużenia osób lub podmiotów prawa w łatwo dostępnej i szybkiej formie online. Projekt ten wszedł w życie 1 grudnia 2021 roku i został stworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych, co różni go od wcześniej istniejących Krajowego Rejestru Długów oraz Biura Informacji Kredytowej i jak z niego korzystać? Zachęcamy do lektury.

Co to jest Krajowy Rejestr Zadłużonych i jakie są jego zadania?

Krajowy Rejestr Zadłużonych to jawny, bezpłatny i ogólnodostępny rejestr w formie systemu informatycznego, w którym ujawnia się dane dotyczące dotyczące dłużników niewypłacalnych, dłużników zagrożonych niewypłacalnością, dłużników, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję oraz tak zwanych dłużników alimentacyjnych.

Jest to również narzędzie, za pomocą którego można złożyć wnioski i pisma procesowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ale również w postępowaniach w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych można odebrać korespondencję w tych postępowaniach oraz przeglądać akta sprawy.

Ponadto Krajowy Rejestr Zadłużonych zawiera dane o aktualnie prowadzonych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych i pozwala na ich przeglądanie, co sprawia, że stają się one transparentne.

 

Jak korzystać z Krajowego Rejestru Zadłużonych?

Jako system informatyczny zaprojektowany przez rząd, Krajowy Rejestr Zadłużonych jest ogólnodostępny, a dostęp do informacji, które zawiera, jest całkowicie bezpłatny. Baza dostępna jest bezpośrednio na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wyszukania konkretnego dłużnika wystarczą informacje, takie jak np. NIP, REGON, nazwa firmy czy imię i nazwisko osoby fizycznej.

KRZ, KRD a BIK – jakie są najważniejsze różnice?


Obecnie istnieją w Polsce trzy najważniejsze systemy i rejestry funkcjonujące online, za pośrednictwem których można sprawdzić stan zadłużenia określonych osób bądź podmiotów prawa. Czym są Krajowy Rejestr Długów oraz Biuro Informacji Kredytowej i w jaki sposób różnią się one od Krajowego Rejestru Zadłużonych?


Jak działa Krajowy Rejestr Długów?


Podobnie jak KRZ, KRD jest witryną internetową, w której można znaleźć dane o podmiotach zadłużonych. Jednak chociaż ich nazwy brzmią bardzo podobnie, Krajowy Rejestr Długów pełni nieco inne zadania.

Najważniejszą różnica między KRZ i KRD to fakt, że KRD zawiera dane dotyczące dłużników oraz niespłaconych zobowiązań w oparciu nie tylko o informacje z banku, ale również te, które posiadają firmy energetyczne czy telekomunikacyjne. Krajowy Rejestr Długów, w przeciwieństwie do Krajowego Rejestru Zadłużonych, nie pozwala na uczestnictwo w procedurach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, nie można składać za jego pomocą wniosków czy pism procesowych ani odbierać odpowiedniej korespondencji w ramach postępowań. Dzieje się tak dlatego, że są to postępowania przewidziane przepisami prawa, a Krajowy Rejestr Długów działa jako biuro informacji gospodarczej, czyli instytucja prywatna.


Biuro Informacji Kredytowej – zadania


Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to przedsiębiorstwo założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki. Podobnie jak KRZ i KRD działa w formie online. Dzięki jego działaniu i gromadzonym przez nie danym, inne banki bądź instytucje finansowe i kredytowe mogą zweryfikować historię zadłużenia ich potencjalnego klienta. W BIK można sprawdzić nie tylko to czy podmiot ma zaciągnięty jakiś kredyt, ale również czy terminowo wywiązuje się z jego spłaty. Najważniejszą różnicą pomiędzy KRZ i KRD a Biurem Informacji Kredytowej jest to, że z BIK mogą korzystać prawie wyłącznie banki. Dane w BIK są przechowywane nawet przez 5 lat po zakończeniu spłaty zobowiązania przez dłużnika. Jeśli interesuje Cię pomoc w czyszczeniu BIK z negatywnych wpisów na temat Twojej firmy oraz informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.