Jakie są rodzaje restrukturyzacji? Jak wybrać rodzaj postępowania?

Postępowania restrukturyzacyjne stanowią kluczowe narzędzie dla firm w obliczu poważnych trudności finansowych. To zbiór działań, które mają na celu skuteczne uniknięcie upadłości przedsiębiorstwa. Prawo restrukturyzacyjne w Polsce wymienia aż cztery rodzaje tego typu postępowań. Jakie są rodzaje restrukturyzacji oraz jak wybrać rodzaj postępowania? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Możemy wyróżnić cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, z których skorzystasz w przypadku problemów finansowych swojego przedsiębiorstwa. Należą do nich: 

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

Warto przyjrzeć się bliżej każdemu z nich, aby zrozumieć, na czym polegają. Wszystkie rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych mają jeden cel, a mianowicie uchronić przedsiębiorstwo od upadłości, na wskutek zawarcia układu z wierzycielami. Porozumienie zawarte w formie umowy umożliwia przedsiębiorstwom z problemami finansowymi o różnym stopniu nasilenia spłacenia zaległych wierzytelności.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Jedną z form postępowań restrukturyzacyjnych jest postępowanie o zatwierdzenie układu, mające na celu uzyskanie aprobaty od wierzycieli w sprawie układu, którego celem jest uregulowanie zaległych wierzytelności. W przeciwieństwie do innych postępowań odbywa się ono pozasądownie. Wpierw mają miejsce negocjacje dotyczące układu, a dopiero po ich zakończeniu kierowany jest wniosek do sądu o zatwierdzenie układu. Postępowanie to ma niższy stopień formalizacji, co przekłada się na skrócony czas trwania i obniżone koszty. Rozwiązanie to jest kierowane do przedsiębiorstw, które nie wymagają radykalnych zmian względem kondycji finansowej prowadzonej działalności, a jedynie dążą do porozumienia. Z tego rozwiązania może skorzystać dłużnik, którego suma spornych wierzytelności uprawniających do udziału w głosowaniu nad układem przekracza 15% łącznej wartości wierzytelności uprawniających do głosowania.

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe to alternatywa dla tradycyjnego postępowania układowego, z tą różnicą, że jest przeznaczone dla przedsiębiorców, których udział w sumie wierzytelności spornych, uprawniających do udziału w głosowaniu nad układem, nie przekracza 15% łącznej wartości wierzytelności uprawniających do głosowania. Wyróżniają je również skrócone terminy i dynamiczniejsze negocjacje. Przyspieszone postępowanie  odbywa się pozasądownie. 

Postępowanie układowe

Postępowanie układowe to bardziej rozbudowana procedura restrukturyzacyjna, która również skupia się na wypracowaniu układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami. Możliwe jest przeprowadzenie tego postępowania w przypadku, gdy suma wierzytelności spornych przewyższa 15% ogólnej kwoty wierzytelności, uprawniających do uczestnictwa w głosowaniu nad układem. W ramach postępowania układowego nie jest możliwe uzyskanie porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami bez sporządzenia i zatwierdzenia spisu wierzytelności.

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne stanowi najbardziej sformalizowaną i restrykcyjną formę restrukturyzacyjną. Charakteryzuje się najdłuższym czasem trwania, a także wyższymi kosztami, niż inne procedury. Jego przeprowadzenie jest możliwe niezależnie od wysokości udziału wierzytelności spornych w łącznej sumie wierzytelności uprawniających do uczestnictwa w głosowaniu nad układem. Istotnym elementem tego postępowania jest utrata przez dłużnika zarządu nad przedsiębiorstwem.
 

Jak wybrać rodzaj postępowania?

Proces wyboru odpowiedniego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego dla przedsiębiorstwa to kwestia, która wymaga starannej i indywidualnej oceny. Każda z sytuacji jest inna, a dokonanie właściwego wyboru zależy tak naprawdę od wielu czynników, w tym między innymi aktualnego stanu finansowego, czy też rodzaju prowadzonej działalności. W razie trudności z wyborem skorzystaj z naszej usługi, jaką jest doradztwo restrukturyzacyjne dla firm. Specjaliści posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, co pomoże w ocenie sytuacji i znalezieniu rozwiązania.