Confiance Loader
Zapytanie o ofertę

Informacje o firmie i dane kontaktowe
Czego od nas oczekujesz?
Złożone wnioski kredytowe w ciągu ostatnich 3 mc

Prosimy o wyrażenie zgód:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie, moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach oraz przekazanych przeze mnie w procesie obsługi klienta (w tym w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu) przez Administratora Danych Confiance Sp. z o.o. SK z siedzibą w Poznaniu w celach związanych z zawarciem umowy pośrednictwa finansowego, jak również wykonywania usług z tym związanych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam możliwość cofnięcia zgody w każdym czasie. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Administratora Danych Confiance Sp. z o.o.SK z siedzibą w Poznaniu dla celów marketingu produktów i usług na wskazany przeze mnie adres e-mail i/lub numer telefonu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam możliwość cofnięcia zgody w każdym czasie. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dostępnej na www.confia.pl/dane-osobowe, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.