Confiance Loader

Ochrona Twoich Danych Osobowych

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Co jest dla nas ważne?

Wierzymy, że ochrona danych osobowych jest bardzo ważna, dlatego maksymalne bezpieczeństwo danych zawsze było i jest priorytetem w Confiance. Naszym celem jest pozostanie w pełnej zgodności z międzynarodowymi i krajowymi przepisami oraz regulacjami prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Confiance sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

* listownie na adres: ul. Paukszty 1, 60-461 Poznań

* przez e-mail: [email protected]

* telefonicznie: 61/3073707

Jak i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Jesteśmy Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularzy dostępnych na serwisach www.confia.pl, www.znajlepszymi.pl a także za pośrednictwem adresu e-mail [email protected], [email protected] Zebrane dane osobowe zebrane są traktowane przez Confiance sp. z.o.o. SK ze szczególną starannością, zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO).

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • stworzyć i przedstawić Ci zamówioną przez Ciebie ofertę handlową
 • kontaktować się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług
 • obsługiwać prośby i zgłoszenia, które do nas kierujesz, (np. przez formularz kontaktowy)
 • realizować umowy, jakie z nami lub za naszym pośrednictwem zawrzesz
 • świadczyć usługi pośrednictwa finansowego w celu uzyskania dla Ciebie kredytu w instytucji finansowej

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych;
 • Nasz uzasadniony interes – prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych lub usług osób trzecich, kontakt z Tobą w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dozwolone kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail i telefon; wsparcie dla usług kredytowych; obsługa Twoich próśb; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Confiance Sp. z o.o. SK przetwarza również dane klientów, wobec których świadczy usługi pośrednictwa finansowego w celu uzyskania dla nich kredytu w instytucji finansowej. W celu wykonania usługi pośrednictwa finansowego z klientami ich dane mogą być przekazane do banków i/lub instytucji, z którymi Confiance Sp. z o.o. SK ma podpisane stosowne umowy.

Dane osobowe przetwarzane przez Confiance Sp. z o.o. SK w imieniu klientów nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Metody gromadzenia danych

Confiance Sp. z o.o. SK  w serwisach www, których jest właścicielem, rejestruje dane dotyczące nawiązanych sesji internetowych (w tym zapytania HTTP) oraz przechowuje informację o publicznym adresie IP użytkownika, użytej przeglądarce internetowej, dacie i czasie zapytania, wywołanym adresie URL oraz udzielonej odpowiedzi. Personalizacja serwisów www, jak również dane statystyczne, pobierane są metodą plików cookie. Pliki te tworzone są przez przeglądarkę internetową i służą do wielu celów, w tym np. do personalizacji wyglądu serwisu www.

Jak zabezpieczamy dane?

W celu ochrony i poszanowania prywatności użytkowników serwisów www, Confiance Sp. z o.o. SK stosuje środki ochrony kryptograficznej do zabezpieczenia transmisji pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerami zawierającymi te serwisy. Obecnie jest to technologia: SSL (SecureSocketLayer). Technologia ta zapewniają ochronę danych przed dostępem do nich osób trzecich.

W przypadku kontaktu z użyciem adresów mailowych przesyłane dane nie są zabezpieczone przed przechwyceniem oraz wglądem w ich treść przez osoby trzecie, z uwagi na transmisję danych przez Internet w postaci niezabezpieczonej wiadomości e-mail. Odradzamy przekazywanie tym kanałem danych poufnych, w tym danych osobowych.

Twoje prawa

związane z przetwarzaniem danych osobowych

i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Każdy w dowolnym momencie może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas swoich danych osobowych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie nie będziemy mogli przetwarzać już danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy, iż istnieją:

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu,
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe punkcie Administrator Danych Osobowych).

W celu zadania pytań lub przekazania uwag odnośnie niniejszej Polityki uprzejmie prosimy o kontakt poprzez adres e-mail [email protected]

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjnylub nasz adres e-mailowy.

Skarga

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza przepisy prawa, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.